JAPANESE FRUIT.

ข่าวสาร

อ่านเพิ่มเติม

ปิด

ผลไม้ของเรา

เกี่ยวกับฉลากของเรา

Japan-grown Fruit Label

ฉลาก“Japan-grown Fruit”
เป็นเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจรสำหรับการส่งออกผลไม้ญี่ปุ่น
เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นคุณภาพสูงในตลาดต่างประเทศได้