Japanese Fruit. Color The Family Table.

Japanese Fruit. Color The Family Table

วิดีโอ

ドラえもん

ความพิถีพิถันของชาวสวน

detail eyecatch

เชิญเพลิดเพลินกับลูกพลับญี่ปุ่นลูกใหญ่แสนหวาน
ที่ถูกปลูกด้วยความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ของเกษตรกรไปพร้อม ๆ กับครอบครัวคนสำคัญของคุณ

ลูกพลับญี่ปุ่นมีรสหวานและมีขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับรสสัมผัสที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์
เบื้องหลังคุณภาพนี้มีเทคนิคการปลูกขั้นสูงที่ไม่เหมือนใคร
อันเกิดจากประวัติการเพาะปลูกที่มีมาอย่างยาวนาน

detail image

เทคนิคการปลูกที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
เพื่อสร้างลูกพลับที่อร่อย

detail image

ลูกพลับเป็นผลไม้อันเป็นที่รักของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน
มีการปลูกหลากหลายสายพันธุ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น
ตามสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของแต่ละท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการผลิตลูกพลับไร้เปลือกตากแห้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกัน
ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคนิคที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลานาน
ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก

detail image detail image
ドラえもん

งานตัดแต่งกิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของลูกพลับนั้นต้องทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

detail image

การปลูกลูกพลับจะเริ่มในฤดูหนาวหลังช่วงเก็บเกี่ยว
การตัดแต่งกิ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกร
โดยจะใช้เวลาประมาณสามเดือนในการตัดแต่งกิ่งอย่างระมัดระวัง
มีการปรับความสูงและรูปร่างของลำต้นเพื่อให้ผลแต่ละผลได้รับแสงแดด
อย่างเท่าเทียมกันจนเกิดเป็นลูกพลับที่มีความอร่อย

detail image detail image

ขั้นตอนการคัดผลอันแสนประณีต
เพื่อให้เกิดเป็นลูกพลับที่มีคุณภาพสูง

detail image

การคัดผลก็เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ
ดอกตูมและดอกไม้ที่ขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ
และผลเล็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมาในฤดูฝนจะถูกคัดออกด้วยมือของเกษตรกร
มีการคำนวณอย่างรอบคอบ
ว่าจะสามารถปลูกลูกพลับได้กี่ลูกบนต้นและที่กิ่งแต่ละกิ่ง
เพื่อให้เกิดเป็นผลไม้คุณภาพสูงต่อไปในอนาคต

detail image detail image

ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องผลจากศัตรูพืช
และความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

detail image

ยังมีขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปลูกลูกพลับที่อร่อย
เกษตรกรต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทั้งการถางหญ้า
เพื่อป้องกันลูกพลับจากศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยหมัก คราบน้ำมัน
และปุ๋ยออแกนิกเพื่อสร้างดินที่ดี และยังมีการรองกิ่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลเสียหายเมื่อกระทบกับกิ่ง เป็นต้น

detail image detail image

หวาน! ใหญ่! ใช้ลูกพลับญี่ปุ่น
เป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรัก

detail image

ลูกพลับญี่ปุ่นมีผลขนาดใหญ่
และสามารถสัมผัสถึงความหวานชุ่มน้ำได้ทันทีที่รับประทาน
เนื่องจากได้รับการปลูกจากเกษตรกรที่มีฝีมือปราณีต
จึงทำให้สามารถรักษาคุณภาพที่สูงเช่นนี้ไว้ได้
ลูกพลับญี่ปุ่นจึงเหมาะที่สุดในการใช้เป็นของขวัญ
เชิญสัมผัสความอร่อยนี้กับคนที่คุณรัก

detail image detail image

ลูกพลับญี่ปุ่นเหมาะที่สุด
สำหรับใช้เป็นของขวัญให้กับคนสำคัญ

detail image

ลูกพลับญี่ปุ่นมีผลขนาดใหญ่
และสัมผัสได้ถึงความหวานและฉ่ำน้ำทันทีที่ได้รับประทาน
ที่สามารถรักษาคุณภาพสูงแบบนี้เอาไว้ได้
ก็เป็นเพราะถูกปลูกโดยเกษตรกรที่มีความชำนาญ
ลูกพลับญี่ปุ่นนี้เองที่นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับโต๊ะอาหารของคุณแล้ว
ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นของขวัญอีกด้วย
เชิญสัมผัสความอร่อยนี้กับคนที่คุณรัก

detail image detail image

Where To Buy

persimmon image

ผลไม้เหล่านี้ถูกปลูกและเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถันโดยเกษตรกรช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น เชิญเพลิดเพลินกับผลไม้อันแสนพิเศษเหล่านี้กับครอบครัวคนสำคัญของคุณ

ร้านค้าของเรา

Coming Soon...

เกี่ยวกับฉลากของเรา

日本青果

JAPANESE FRUIT

เพื่อที่จะแสดงให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภค
ในต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฯลฯ
ได้เห็นถึงคุณภาพและรสชาติความอร่อย
ของผักและผลไม้ที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น
อีกทั้ง เพื่อให้สามารถจำแนกผลไม้ที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น
ออกจากผลไม้ที่ปลูกในประเทศอื่น ๆ ได้โดยง่าย
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงของประเทศญี่ปุ่น
จึงได้กำหนดฉลาก "Japan-grown Fruit" เป็นเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร
สำหรับการส่งออกผลไม้ที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น

About Us
日本青果